SKŁAD ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ

Kadencja I

16.03.1969

- 12.04.1970

Kadencja II

12.04.1970

 -28.03.1971

Kadencja III

28.03.1971

 -11.04.1972

Kadencja IV

11.04.1972

 -20.04.1974

Kadencja V

20.04.1974

 -26.04.1977

Kadencja VI

26.04.1977

 -07.04.1981

Kadencja VII

07.04.1981

 -10.04.1982

Kadencja VIII

10.04.1982

 -14.04.1985

Kadencja IX

14.04.1985

 -13.04.1986

Kadencja X

13.04.1986

 -01.04.1989

Kadencja XI

01.04.1989

 -11.04.1992

Kadencja XII

11.04.1992

 -29.04.1995

Kadencja XIII

29.04.1995

 -29.04.2000

Kadencja XIV

29.04.2000

 -16.04.2005

Kadencja XV

16.04.2005

 -........

 

I. W okresie 16.03.1969 - 12.04.1970

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Łowczy

Skarbnik

Sekretarz

Członek

WIETRZYKOWSKI Aleksander

PONTUS Wacław

BURDA Mieczysław

BAŃKOWSKI Tadeusz

STELMASZCZYK Eugeniusz

Przewodniczący

Członkowie

GAWLICKI Zdzisław

ZALEWSKI Marian

KOSMAN Jerzy

 

II. W okresie 12.04.1970 - 28.03.1971

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Łowczy

Skarbnik

Sekretarz

Członek

MELCER Seweryn

PONTUS Wacław

KRAUZE Gerard

BAŃKOWSKI Tadeusz

WIETRZYKOWSKI Aleksander

Przewodniczący

Członkowie

KOWIESKI

ZALEWSKI Marian

STELMASZCZYK Eugeniusz

Delegaci na Powiatowy Zjazd PZŁ

Powrót do początku dokumentu

III. W okresie 28.03.1971 - 11.04.1972

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Łowczy

Skarbnik

Sekretarz

Członek

MELCER Seweryn

BAŃKOWSKI Tadeusz

KRAUZE Gerard

WIETRZYKOWSKI Aleksander

 

Przewodniczący

Członkowie

SZYNDLAREWICZ Stanisław

MICHALAK Stanisław

PONTUS Wacław

IV. W okresie 11.04.1972 - 20.04.1974

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Łowczy

Skarbnik

Sekretarz

Członek

MELCER Seweryn

WIETRZYKOWSKI Aleksander

SZYNDLAREWICZ Stanisław

BAŃKOWSKI Tadeusz

 

Przewodniczący

Członkowie

PONTUS Wacław

MICHALAK Stanisław

ZALEWSKI Marian

 

V. W okresie 20.04.1974 - 26.04.1977

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Łowczy

 

Skarbnik

Sekretarz

 

MELCER Seweryn

WIELGUS Henryk -do 17.10.75

BAŃKOWSKI Tadeusz -od 17.10.75

SZYNDLAREWICZ Stanisław

BAŃKOWSKI Tadeusz -do 17.10.75

MAKSYMIUK Mieczysław -od 17.10.75

Przewodniczący

Członkowie

BARTOŃ Florian

KRAUZE Gerard

PONTUS Wacław

Powrót do początku dokumentu

VI. W okresie 26.04.1977 - 7.04.1981

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Łowczy

Skarbnik

Sekretarz

MELCER Seweryn

BAŃKOWSKI Tadeusz

BARTOŃ Florian

MAKSYMIUK Mieczysław

Przewodniczący

Członkowie

SZYNDLAREWICZ Stanisław

KRAUZE Gerard

MAŁCZAK Ryszard

 

VII. W okresie 7.04.1981 - 10.04.1982

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Łowczy

Skarbnik

Sekretarz

Członek

BAŃKOWSKI Tadeusz

SZYNDLAREWICZ Stanisław

BARTOŃ Florian

MAKSYMIUK Mieczysław

WIELGUS Henryk

Przewodniczący

Członkowie

?

Powrót do początku dokumentu

VIII. W okresie 10.04.1982 - 14.04.1985

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Łowczy

Skarbnik

Sekretarz

Członek

GOŁĄB Eugeniusz

LECH Włodzimierz

BARTOŃ Florian

KONARSKI Stanisław

MARCINKOWSKI Stefan

Przewodniczący

Członkowie

BAŃKOWSKI Tadeusz

WIELGUS Henryk

ZIĘBA Tadeusz

 

IX. W okresie 14.04.1985 - 13.04.1986

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Łowczy

Skarbnik

Sekretarz

MELCER Seweryn

LECH Włodzimierz

BARTOŃ Florian

POMORSKI Edward

Przewodniczący

Członkowie

KOWALCZYK Stanisław

LIBERA Jan

MAKSYMIUK Mieczysław

Powrót do początku dokumentu

X. W okresie 13.04.1986 - 1.04.1989

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Łowczy

Skarbnik

Sekretarz

POMORSKI Edward

LECH Włodzimierz

BARTOŃ Florian

LIBERA Jan

Przewodniczący

Członkowie

BAŃKOWSKI Tadeusz

KOWALCZYK Stanisław

KONARSKI Stanisław

 

XI. W okresie 1.04.1989 - 11.04.1992

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Łowczy

Podłowczy

Skarbnik

 

Sekretarz

GOŁĄB Eugeniusz

LIBERA Jan

MARCINKOWSKI Stefan

SOJKA  Józef -do 12.11.89

WAŁACHOWSKI Janusz -od 12.11.89

KONARSKI Stanisław

Przewodniczący

Członkowie

BAŃKOWSKI Tadeusz

BARTOŃ Florian

WIELGUS Henryk

 

Powrót do początku dokumentu

XII. W okresie 11.04.1992- 29.04.1995

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

 

Łowczy

Podłowczy

Skarbnik

 

Sekretarz

GOŁĄB Eugeniusz  -do 23.04.94

KONARSKI Stanisław -od 23.04.94

LIBERA Jan

ROGOZIŃSKI Ryszard

WAŁACHOWSKI Janusz -do 23.04.94

ALEKSIEJUK Mirosław -od 23.04.94

ŚWITEK Marek -do 23.04.94

SZTORC Mariusz -od 23.04.94

Przewodniczący

Członkowie

LECH Włodzimierz

ALEKSIEJUK Mirosław -do 23.04.94

WIELGUS Henryk

 

XIII. W okresie  29.04.1995 – 29.04.2000

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Łowczy

Podłowczy

Skarbnik

Sekretarz

KONARSKI Stanisław

OCHLAK Tomasz

ROGOZIŃSKI Ryszard

ALEKSIEJUK Mirosław -do 27.04.96

LECH Włodzimierz -od 27.04.96

SZTORC Mariusz

Przewodniczący

Członkowie

ŚWITEK Marek

JURCZYSZYN Czesław

POTAPCZUK Jan

 

Powrót do początku dokumentu

    XIV. W okresie od 29.04.2000 - 16.04.2005

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

Łowczy

Podłowczy

Członek

Skarbnik

Sekretarz

KONARSKI Stanisław

OCHLAK Tomasz

ROGOZIŃSKI Ryszard – do 3.04.2004

MIKUŁO Dariusz

DUSZKIEWICZ Andrzej

SZTORC Mariusz - do 26.11.2004

MIKUŁO Dariusz - p.o.

Przewodniczący

Członkowie

ŚWITEK Marek

JURCZYSZYN Czesław

POTAPCZUK Jan

 

    XIV. W okresie od 16.04.2005 - ......

ZARZĄD

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący

 

Łowczy

Skarbnik

Sekretarz

Podłowczy

KONARSKI Stanisław- zmarł 18.04.2008

ŚWIĄTEK Marek -od 18.04.2009

OCHLAK Tomasz

DUSZKIEWICZ Andrzej

SZTORC Mariusz

PIENIEK Cezary - do 21.04.2007

POTAPCZUK Jan - od 21.04.2007

Przewodniczący

Zastępca Przewod.

Członek

ŚWITEK Marek

DĄBKOWSKI Stanisław

STACHOWICZ Grzegorz

 

Powrót do początku dokumentu