OKRESY POLOWAŃ NA ZWIERZĘTA ŁOWNE

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne)

Gatunek zwierzyny Początek Koniec Jelenie - byki 19.08.2017* 28.02.2018 - łanie 29.09.2018* 15.01.2019 - cielęta 30.09.2017* 28.02.2018 Daniele - byki 30.09.2017* 31.01.2018 - łanie i cielęta 29.09.2018* 15.01.2019 Sarny - kozły 11.05.2018 30.09.2018 -kozy i koźlęta 29.09.2018* 15.01.2019 Dziki - za wyjątkiem loch przez cały rok - lochy 13.05.2017* 15.02.2018 Borsuki 01.09.2018 02.12.2018** Tchórze i kuny 01.09.2017 02.04.2018** Lisy 01.06.2017 02.04.2018** Norki am., jenoty, szopy pracze przez cały rok Piżmaki 11.08.2017 15.04.2018 Zające 01.11.2018 01.01.2019**
Legenda: xxxxxx
gatunek zwierząt łownych na które obecnie nie można polować, w rubryce początek i koniec okresu polowań podano dane najbliższego sezonu.
*
Korekta początku okresu polowań zgodnie z § 1.2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 marca 2005r.
(Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy)
**
Korekta początku okresu polowań zgodnie z§ 1.3 ww. rozporządzenia.
(Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.)